ELPOS d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, usluge i trgovinu 

 

 

  Glavni telefon: +385 34 257 235

    E-mail: elpos@elpos.hr
    URL: www.elpos.hr
 
                        Sjedište:                                               Proizvodnja:                                      
                        Kralja Petra Svačića 8                          Radnovac 1G
                        34000 POŽEGA                                     34308 JAKŠIĆ
                        tel./fax. 034 281 609                             telefon: 034 257 235
                                                                                      telefax: 034 257 162 

     Direktor: Tomislav Babić, prof.el.     GSM  098 363 036

 
 
 
 

Proizvodni program