Skip Navigation LinksProizvodi i usluge > Proizvodi > Sunčana elektrana ELPOS > Proizvodni rezultati sunčane elektrane ELPOS

 

                                                 PROIZVODNI  REZULTATI  SUNČANE  ELEKTRANE  ELPOS

 

UKUPNA PROIZVODNJA SE ELPOS

 Proizvodnja po godinama za razdoblje 2012.- 2019.

 

 

Proizvodnja po mjesecima za razdoblje 2012. - 2019.

 

  Maksimalna jednodnevna proizvodnja, u razdoblju 2012. - 2019., bila je 228 kWh.

   Ukupna proizvodnja za razdoblje 2012. - 2019. iznosi 260 MWh.

                                                                  

                                                                                  2020. godina

 Planirana (sivo) i ostvarena (plavo) proizvodnja po mjesecima izražena u kWh.

Od 1.01.2020. cijena električne energije iz SE "ELPOS" je povećala sa 3,7302 kn/kWh na 3,76 kn/kWh.

 Stanje na dan 30.09.2020.

 

       .          Od 1.01. do 30.09.2020. proizvedeno je 30,8 MWh električne energije u vrijednosti od 115.500,00 kn (bez PDV). Rekordna dnevna proizvodnja ostvarena je 24.06.2020. i iznosila je 208 kWh, a minimalna dnevna   proizvodnja ostvarena je od 25.03.2020. i iznosila je 0 kWh. 
 
 

Proizvodni program