Skip Navigation LinksProizvodi i usluge > Proizvodi > Sunčana elektrana ELPOS > Proizvodni rezultati sunčane elektrane ELPOS

 

                                                 PROIZVODNI  REZULTATI  SUNČANE  ELEKTRANE  ELPOS

 

UKUPNA PROIZVODNJA SE ELPOS

 Proizvodnja po godinama za razdoblje 2012.- 2018.

 

 Proizvodnja po mjesecima za razdoblje 2012. - 2018.

 

  Maksimalna jednodnevna proizvodnja, u razdoblju 2012. - 2018., bila je 228 kWh.

                                                                      

                                                                                  2018. godina

 Planirana (sivo) i ostvarena (plavo) proizvodnja po mjesecima izražena u kWh.

Od 1.01.2018. cijena električne energije iz SE "ELPOS" je povećala sa 3,6351 kn/kWh na 3,6751 kn/kWh.

 Stanje na dan 31.12.2018. 

 

   Od 1.01. do 31.12.2018. proizvedeno 33,2 MWh električne energije u vrijednosti od 122.000 kn (bez PDV).

Rekordna dnevna proizvodnja ostvarena je 30.05.2018. i iznosila je 204 kWh, a minimalna dnevna   proizvodnja ostvarena je od 21.-24.02.2018. i od 15.-24.12. 2018. i iznosila je 0 kWh.


 
 
 

Proizvodni program