Klasični grijaći kabel tip TCT 

 

Grijaći kabeli tipa TCT su klasični, jednožilni grijači okruglog presjeka s jezgrom od elektrootporne legure i izolacijom od teflona (FEP).

 • specifični otpori grijaćih kabela [ohm/m]: 0,575; 1; 2,04; 4; 8; 12; 18; 40; 100
 • maksimalna dozvoljena temperatura na grijaču: 160°C
 • maksimalno dozvoljeno opterećenje: 35 W/m

 Područje primjene:

 • inicijalno zagrijavanje i održavanje temperature mazutnih cjevovoda, pumpi, ventila, filtera i rezervoara
 • prateće grijanje za održavanje tehnoloških temperatura cjevovoda, pumpi, ventila, instrumenata, impulsnih vodova i rezervoara u industriji 

   
   
   

  Proizvodni program