Elektronički  regulator ETO2-4550EU

 

Digitalni, elektronički regulator s 3 relejna izlaza, razvijen za upravljanje električnim grijanjima koja služe za otapanje snijega i leda, na osnovi mjerenja vlage i temperature. Ima ekran koji omogućuje prikaz i podešavanje niza parametara.
  • područje podešavanja temperature: -20°C do 50°C
  • dozvoljeno poterećenje: 3 x 3600 W
  • fiksna sklopna razlika: 0,3 °C
  • podesivo vrijeme "produženog" rada: 0 do 18 sati
  • montaža: DIN šina (9 modula)
Područje primjene:
  • upravljanje radom grijanja oluka ili vanjskih površina 

          Oprema za kontrolu el. grijanja oluka

 

           Oprema za kontrolu el. grijanja vanjskih površina

 

 
 
 

Proizvodni program