Grijanje oluka i odvoda

Zašto grijati oluke i odvode oborinske vode?

Pod pojmom grijanja oluka i odvoda oborinske vode podrazumijevamo električno grijanje svih elemenata za odvod oborinske vode (oluci, slivnici, uvale, kanali, rigoli, vodolovna grla, vertikalni i kosi odvodi…) te grijanje ispuštenih dijelova krova ( s ili bez oluka) – realizirano električnim grijaćim kabelima.

Svrha grijanja oluka i odvoda oborinske vode je zaštita od njihovog začepljenja ledom, a svrha grijanja ispuštenih dijelova krova zaštita od gomilanja snijega i leda. U oba slučaja cilj je osigurati nesmetano otjecanje vode nastale otapanjem snijega i leda.

Snijegom pokriven krov osnovni je preduvjet koji može dovesti do problema sa začepljenjem elemenata za odvod oborinske vode, a zatim i do znatnih oštećenja na cijelom objektu. Sve ostalo ovisi o vremenskim prilikama, konstrukciji samog krova i izvedbi elementa za odvod oborinske vode.

Do problema najčešće dolazi zbog tzv. „toplog krova“, tj. zbog bijega topline iz samog objekta uzrokovanog slabom toplinskom izolacijom tavana i krova. Snijeg je relativno dobar toplinski izolator i počinje se otapati, uz samu površinu krova, i kod vanjskih temperatura koje su niže od 0°C. Tako nastala voda cijedi se, ispod snijega, u oluke i ostale elemente za odvod oborinske vode. Budući da su ti elementi na istaknutim dijelovima krovova njihova je temperatura jednaka temperaturi vanjskog zraka i u njima dolazi do polaganog zamrzavanja i gomilanja leda. Led svojom težinom opterećuje, a često i oštećuje dijelove krova i elemente za odvod oborinske vode te dovodi do začepljenja putova za otjecanje vode. Pravi problemi i najveće štete nastaju tek sljedećih dana kada se pojavi sunce i počne naglo otapanje snijega. Zbog znatno sporijeg otapanja leda voda nastala otapanjem snijega ne može otjecati, za to predviđenim putovima, već se prelijeva preko oluka, gomila u uvalama i nalazi slučajne prolaze. Najčešće se podlijeva u tavanski prostor ili razlijeva po fasadi što dovodi do oštećenja na gotovo svim dijelovima objekta. Sanacija je obično dugotrajna i skupa.
Dodatni problem začepljenja elemenata za odvod oborinske vode je moguće nastajanje velikih i teških „ledenica“ koje svojim padom mogu ozlijediti prolaznike. Neke od problema koji se rješavaju grijanjem oluka i odvoda možete pogledati u galeriji fotografija.

Kako grijati oluke i odvode oborinske vode?

Grijanja oluka i odvoda oborinske vode realiziraju se ugradnjom grijaćih kabela u same elemente za odvod oborinske vode (žljebove tj. rine), a grijanja ispuštenih dijelova postavljanjem grijaćih kabela na krovne obloge (crijep, lim, paneli, šindra, krovne membrane …).

Shematski prikaz sustava za grijanje oluka

Shematski prikaz sustava za grijanje oluka

Električna snaga koja je potrebna za otapanje snijega i leda ovisi o dijelu krova/oluka koji se grije:

 • kod zaštite od začepljenja ledom oluka i vertikalnih odvoda (uobičajene izvedbe) na privatnim i manjim javnim objektima [20 – 40 W/m oluka]
 • zaštita od začepljenja snijegom i ledom uvala, kanala, rigola, vodolovnih grla te vertikalnih i kosih odvoda na javnim i industrijskim objektima [30 – 80 W/m elementa za odvod]
 • zaštita od gomilanja snijega i leda na ispuštenim dijelovima krovova, svih vrsta objekata, koja mogu uzrokovati mehanička oštećenja krovova i elemenata za odvod oborinske vode i prodor vode u tavanske prostore [60 – 250 W/m² ispuštenog dijela krova]

Grijaće kabele polažemo u elemente za odvod oborinske vode ili na ispuštene dijelove krovova i zbog toga moraju biti otporni na sve atmosferske utjecaje (vlaga, voda, snijeg, led, povišena temperatura i ultraljubičaste zrake). Osim toga od njih se zahtijeva: pouzdan, efikasan i ekonomičan rad, dug vijek trajanja, jednostavno rukovanje, a posebno siguran i bezopasan rad.

Naši klasični dvožilni elektro otporni grijaći kabeli (tip SSAP) posve zadovoljavaju sve gore navedene uvjete i pouzdano griju oluke već više od 25 godina.

Za grijanje oluka se također mogu koristiti i samoregulirajući grijaći kabeli (tip GRX40/22) koji mijenjaju svoju snagu ovisno o temperaturi okoline.

Samoregulirajući grijaći kabel tipa GRX 40/22 je specijalna izvedba samoregulirajućeg grijaćeg kabela namijenjena upravo za grijanje oluka. Njegova posebnost je u tome što ima skokovitu promjenu snage grijanja ovisno o okolnom mediju. Tako na 0°C, kada je suh (u zraku) ima 22 W/m, a kada se nalazi u ledenoj vodi snaga mu skače na 40 W/m. Kod ove vrste grijača struja teče poprijeko – kroz poluvodički polimer, što omogućuje rezanje i dimenzioniranje grijaćeg kabela na bilo koju potrebnu duljinu (do 100 m).
Uz uštedu električne energije, sve ukazuje da je GRX 40/22 pravo rješenje, a naročito kod grijanja oluka na objektima manjih dimenzija.

Da bi grijanje oluka bilo korektno instalirano nužno je pridržavati se sljedećih principa:

• grijaće kabele postaviti upravo na one dijelove oluka, odvoda ili ispuštenih dijelova krova, gdje su već uočeni ili se po iskustvu očekuju najveći problemi sa zaleđivanjem
• grijaće kabele postaviti i učvrstiti tako da ih vjetar, voda i klizanje snijega niz krov ne mogu pomicati i oštetiti
• distantnim elementima, postavljenim na svakih 300 mm, onemogućiti nepotrebno i štetno međusobno doticanje grijaćih kabela, a odgovarajućim zaštitnim profilima spriječiti mehanička oštećenja grijaćih kabela
• kod vertikalnih odvoda oborinske vode, viših od 3-4 m, grijaće kabele treba mehanički rasteretiti  čeličnim užetom, koje je upeto na ovjesište
• sve elemente električne instalacije (osim osjetila za vlagu) treba smjestiti tako da budu zaštićeni od kiše, snijega i ostalih atmosferskih utjecaja
• napojno-upravljački razdjelnik treba postaviti na lako dostupno mjesto za kontrolu rada grijanja, ali njegovom izvedbom onemogućiti neovlaštenim osobama utjecaj na rad grijanja

MANJI OBJEKTI

Električno grijanje standardnih horizontalnih oluka (širine 150 mm) i pripadnih vertikalnih odvoda oborinske vode, obično se realizira postavljanjem dvaju tragova grijaćeg kabela u horizontalne oluke te po jednog traga u vertikalne odvode. Snaga takvog grijanja kreće se od 35-45 W/m oluka, odnosno 17-23 W/m vertikalnog odvoda.
Ako je potrebno, grijaći kabeli se učvršćuju za horizontalni oluk pomoću poliuretanskog ljepila (npr. SikaBond AT-Metal i SikaBond AT-Univerzal).

Shematski prikaz grijača oluka na manjim objektima

Shematski prikaz grijača oluka na manjim objektima:
1 – distantni lim
2 – grijaći kabel
3 – T-spoj grijaćeg kabela
4 – napojni kabel (“hladni kraj”)
5 – ovjesište
6 – čelično uže

 

 

VEĆI OBJEKTI

Veliki objekti s olucima širine od 150 do 300 mm, kao i njima pripadni vertikalni odvodi najčešće se griju s dva traga grijaćeg kabela. U tom slučaju snage iznose od 35-45 W/m i u horizontalnim olucima i vertikalnim odvodima. Kod horizontalnih oluka širih od 300 mm potrebno je 3, 4 ili više tragova grijača, a kod vertikalnih odvoda uvijek su dovoljna samo 2 traga.

Shematski prikaz grijača oluka na većim objektima:
1 – distantni lim
2 – grijaći kabel
3 – napojni kabel (“hladni kraj”)
4 – ovjesište
5 – čelično uže
6 – zaštitni lim

 

Razmak između tragova grijaćih kabela i njihovo učvršćenje omogućuju limeni distantni elementi (širine 82 mm). Kod primjene distantnih elemenata treba paziti da materijal od kojeg su izrađeni (INOX, FeZn ili Cu lim) bude usklađen s materijalom oluka, kako ne bi došlo do pojave galvanskih struja i razaranja materijala oluka.

 

      

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBITELJSKE KUĆE

Kod grijanja oluka manjih snaga (1 do 2 kW), na obiteljskim kućama i slićnim objektima, zadovoljiti će i ručno upravljanje grijanjem, uz zaštitu s jednostavnim kapilarnm termostatom (F2000 0-40 °C) ili naprednijim elektroničkim termostatom (ETU 2,5/4,5). Termostat tu nije u svrhu vođenja procesa grijanja (on bi uključio grijanje uvijek kada  je temperatura vanjskog zraka niža on podešene na termostatu – bez obzira imali ili ne snijega !) nego kao zašita da grijanje ne radi kada temperatura poraste a vlasnik zaboravi isključiti grijanje oluka.

 

Upravljanje grijanjem oluka na obiteljskim kućama

MANJI JAVNI OBJEKTI

Kod grijanja oluka manjih javnih objekata i zahtjevnijih obiteljskih kuća dobre rezultate dati će elektronički termostat tipa DT230, kod kojeg je moguće podesiti temperaturno područje rada grijanja u granicama od -15 do +15°C. On se ugrađuje u el. razdjelnik, a njegovo mjerno osjetilo SZT-10 na sjeverni vanjski zid.

Upravljanje grijanjem oluka na manjih javnim objektima

VELIKI JAVNI OBJEKTI

Snažna i složena grijanja oluka, posebno na javnim objektima, najbolje je voditi potpuno automatizirano, uz pomoć elektroničkog regulatora tipa ETR2-1550 ili ETO2-4550. Ti regulatori upravljaju grijanjem oluka na osnovi podatka o vanjskoj temperaturi, dobivenog od osjetila tipa SZT-2 (smještenog ispod strehe na sjevernom zidu objekta) i podatka o vlazi dobivenog od osjetila tipa SOV-2 (smještenog u oluku). Takvo upravljanje grijanjem oluka je najekonomičnije ali i kod njega je preporučen povremeni nadzor i kontrola ispravnosti svih elemenata.

Kako riješiti grijanje oluka?

Kao proizvođači opreme i montažeri grijanja oluka imamo dugogodišnje iskustvo pa vjerujemo da možemo riješiti gotovo svaki problem na tom području. Zato uz naše proizvode dobivate i rješenje vašeg grijanja oluka. Mi odabiremo, dimenzioniramo i optimiziramo opremu kako bi obavila svoju namjenu, a ostala u prihvatljivom cjenovnom okviru. Da bi to mogli napraviti potrebna nam je vaša suradnja.

Kod manjih objekata potrebna nam je rukom nacrtana skica horizontalnog oluka i vertikalnih odvoda sa što više i s što točnijim mjerama (primjer uzimanja mjera možete naći u dokumentu UPIT ZA PONUDU s primjerom za oluke, a uvijek dobro dođe i pokoja fotografija.

Kod većih objekata, koji imaju projektnu dokumentaciju, od velike korist su crtež krovnih voda i crteži fasada objekta (.pdf ili još bolje u .dwg formatu). Naravno, i ovdje je poželjno što više fotografija kako bi i mi što lakše shvatili sve pozicije i odnose elementa za odvod oborinske vode.

Montažu ne nudimo jer nastojimo svu opremu prirediti u takvom obliku da je lokalni električari sami mogu montirati, spojiti i pustiti u rad. To je sigurno najjeftinija varijanta za investitora, a ako negdje i „zapne“ tu  smo da savjetom pomognem.

Koje sve proizvode nudimo?
 • kompleti za grijanje oluka sa ETU 2,5/4,5 termostatom
  • koriste se za manje oluke i odvode
  • jednostavna montaže bez angažiranja majstora
 • samoregulirajuće grijaće kabele tipa GRX 40/22
  • izrađuju se po mjeri objekta (oluka) koji se grije
 • grijaće kabele tipa SSAP
  • izrađuju se po mjeri objekta (oluka) koji se grije
 • regulatore, termostate i mjerna osjetila za upravljanje grijanjem oluk
 • el. razdjelnike s kompletnom opremom za upravljanje grijanjem oluka

Ostale informacije vezane za tematiku grijanja oluka možete pronaći u sljedećim dokumentima :

Ako imate pitanja vezana za električna grijanja oluka slobodno nas kontaktirajte.

Naš profesionalan tim ovlaštenih inženjera i tridesetogodišnje iskustvo implementacije sustava grijanja – Vam je na usluzi.